[HTML] Data

ordered list

아래 예제는 영문 대문자 순으로 3번째 값부터 역순으로 나열하는 리스트를 뜻한다.

<ol type="A" start="3" reversed>
 <li>First</li>
 <li>Second</li>
 <li>Third</li>
 <li>Fourth</li>
</ol>

unordered list

<ul>
 <li>subject</li>
 <li>subject</li>
 <li>subject</li>
 <li>subject</li>
</ul>

description list

<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd>Hyper Text Markup Language</dd>
 <dd>웹 페이지를 구현하는 마크업 언어이다</dd>

 <dt>CSS</dt>
 <dd>Cascading Style Sheet</dd>
 <dd>HTML의 형태를 지정하는 언어이다</dd>
</dl>